Tɨkarixa Mɨtiuxutuiwe | Liberal Youth Ministry + Dream Baby!

Del 14 de octubre al 31 de diciembre 2022

 

Mu’ú hipame ‘eriya mɨkanaki’erie ‘apaɨta ta hipame mɨti’uuta. Mɨɨkɨ maiyá herí peuyewetse ya pɨkahauyewetse pɨkatiku’eriwa, mu’ú ‘iyaari, tatɨ pɨyɨkwewirie ke’anetɨ ‘eriya waɨka ‘iyaaritɨarika mexeiya hetsie heutawetɨ. ‘ɨtsikika wewiwaamete Antonio Zaragoza metá Kenia Filippini wahekɨ ‘iyaari ke mɨtiuka’eriwa metá mu’ú tita tukaarikɨ mɨtixeiya, mɨɨkɨ ‘eriyate pɨwaparewie memɨtemaikakɨ, memɨtewewiekakɨ. ‘Iikɨ ‘eriyate waɨkáwa pɨwaparewie mɨiremekɨ mɨtɨrɨkaɨyekɨ. Tawarí tsiere mu’ú ‘iyaari mɨtanieretsie pɨhɨkɨ heinɨtsika.

Mɨɨkɨ tsɨ ‘iyaari nutui ta mapuyukunarɨma, ‘apɨta ‘ɨtsikika wewiwaamete mepɨtemaitɨwe mɨrakamie wewierika hetsíe meheuti’eriet+. Mɨɨkɨ mɨtiyuhekɨa ‘ayɨweka wawewiyarikate hetsíe, wakɨmana, mɨrakamie pɨyuwaikanɨa, pɨtiyuwapane. Ayɨweka ya memɨte’u’uuximata mepɨyɨwawe ke ti’anenetɨ nierikate waheinɨtsika mɨtiyukuhekɨkɨarekɨ. Timaikame francés Gaston Bachelar paɨ paine kename hekɨapá ke mɨtiyɨane mɨɨkɨ tatɨ tiuyutiheinɨ meri. Xɨka heinɨtsika kahayu’eriwanike pɨkayɨwenike mɨrakamie mɨtiuyuta’erieni, mɨɨkɨ pɨhɨkɨ wimari tɨkarixa matɨa tukaarixa, kutsi matɨa nieriya, maana pɨtiyutiwewiwa.

‘Iik+ hekɨatsika pɨyuhekɨata naná tɨrɨkaɨyemekɨ, maana pɨyutiwaika ‘eriyate, tukaarite, nierikate, mɨtiyu’eniɨriɨkɨte pɨtiyuwaikane, pɨtitukumaɨwa. Paɨ pɨreyukupine, pɨreku’iyaaritsietɨka wewiyate Liberal Youth Ministry tsiere Dream Baby!

 

Rodrigo Santoscoy
‘uximayátsikaya