Mɨtitemaikɨ: Mɨti’uaye hepaɨna mɨtimɨiya 

Alexander McQueen
18 kuriyu katsutɨtɨ 16 ‘eneru ‘utinieretɨ 2022 wiitaari

 

 

Alexander McQueen ‘uximayátsikaya niuki tɨtɨ pɨhɨkɨ tɨrɨkariya yuwapame kuxeɨrietɨ, mɨtihekwa matɨa meripaitɨ mɨtimieme. Ke mɨti’anekai mɨka’ikunanakekai ke pɨta mɨtiyukɨhɨawe putiuhekɨataxɨ ‘uximayátsika yɨkɨpɨta hekuyɨneme tsiere ‘uyɨnemetsíe. Yu ‘uyetari pukatsutɨa mɨtiwawiparie Anderson & Sheppard Ltd, muuwa pɨretima ‘ukí kemariteya wiparikaaya. ‘Arike ri ta ki ‘amɨpata Givenchy tiuta’uximayátaka waɨka tiwewiwetɨ patɨa pinite wichi’aneneme tiwewietɨ ranutinɨitɨwatɨ ke memɨte’ukemarikai 90 wiitaari mɨtiyehane. Muuwa tiuta’uximayataka yuniuki waɨka pumɨiriyaxɨ, ‘ixuriki wichi’anemekɨ heutamayɨawetɨ, meripaitɨ ke mɨtimatiwakai ke mɨtiuwewiwakai mɨɨkɨ ‘anɨari tiye’eiriximetɨ.

 

Yɨkɨpɨta nierikaya ‘anetɨ naitsarie pikuteɨtanekai, yɨxaɨta paɨ pɨtiuyumamatekai kename tewi ‘iwiipame meutawaikawe yɨanekai. Wewiyateya payuhekɨa mɨti’ukámawi mɨtiwaune kɨ, wakareukahɨpatɨ mɨtihekɨatani tita mɨtitemaikɨ; McQueen heitseriemekɨ ‘uká tewiyari pɨkumaɨwa tihekɨatamɨ tita yeiyari mɨtinanaimarikaya, metá tewi we’e ke mɨtinanaima tsiere ke tewa mɨyuwima tita yunaitɨ mɨtiwapini matɨa tita hipatɨ xeikɨa mɨtiwahetsíe mieme. Yamɨti’anene pɨtiuyuhekɨataxɨ xeɨriyatsíe Highland Rape 1995 wiyari, mɨɨkɨtsíe xanetsika yeiyari nanaimarikaya pahekɨataxɨ, tewi ‘uká weiyakame metá kemari tsatsanime ranakatɨkɨme hekɨatatɨ.

 

Tiwaunetɨ ke paɨ tawari yɨkɨpɨta kemarite tiuwewieni yayɨanetɨ xeime ‘uximayátsika putawenaxɨ software kumaɨwame kɨmana ‘ixurikitsíe nierika ‘anaye’ɨkiwame. ‘Uximayátsikaya yumariyakɨ pɨtiwewiyatɨka ‘aimieme nierika mɨyuwewie kemaritetsíe ‘ihekɨatamɨtɨ maana pɨyuhekɨa kename ‘uximayátsikaya hekwa hepaɨna xewi.

 

‘Uximayátsikaya tɨrɨkaɨyemekɨ pɨrawiya ke mɨtiuka’iyaaritsíe. Xɨarietɨ metá wichire’iyaaritɨ McQueen mɨireme ‘iyaari pexeiyakai mɨɨkɨtsɨ tɨrɨkariyaya tineyurienekai wichi ti’aneneme mɨtiwewiekai. Nanaiya panuyɨnekai kename tukaari ke mɨtiwayakɨ kúwima. Xeikɨa ri ta, mexi ‘uximayátsikaya waɨka yematiwáxime mɨɨkɨ ta yɨkɨpɨta pɨtiyuku’iyaaritɨwakai weri mɨti’anenetsíe pɨ ta, mɨɨkɨ tsɨ kwiniyaya ‘iweiyarɨmetɨ yatewa kaniti’atɨani.