punto línea espacio tiempo | Peggy Espinosa + Impronta

Peggy Espinosa editora-diseñadora de Petra Ediciones en colaboración con Impronta Casa Editora

 

Del 19 de junio al 23 de octubre de 2022

 

punto línea espacio tiempo puyutuukaritɨa mɨtitixeiyakɨ xapa libro wewiya ‘uyeya ke mɨrehane, katsutɨtɨ ‘iyaari mɨyutanuiwatsitɨanitsíe, ‘ɨtɨmana mɨyutaxériya metá mɨyutawewieni, ya’aimieme Petra Ediciones, Peggy Espinosa nierika putiwewi. Paɨ pɨti’ane, ke mɨtiuyɨne xɨka xapa libro ‘utawewieni tita maana mɨreuyewetse (tatsɨari ke mɨtayeure, ke mɨtatsuiré, letra ke mɨpapáni, ke ‘anenetɨ nierika mɨtiyutiwewieni, metá ‘aixɨ mɨyutayurieni) mɨɨkɨ tinaitɨ xapatsíe hekɨapa pɨkatiyuxeiya. ‘Aimieme ‘iikɨ hekɨatsikatsíe pɨreyutimani ke paɨ xapa libro wewiya mɨyɨne.

 

 

Mɨpaɨ, ke ti’aneme mɨtiuta’uuximayátaxɨ Peggy Espinosa ‘iikɨ hekɨatsika, kɨmana ‘itupari peuyepieni mɨtiyutixeiyakɨ ke paɨ xapa libro pɨrayuwewiwa, kepaɨtɨ tuukari peuyewetse, ke ‘anekɨa pɨtiuyɨne, kaiwatɨ ‘umakaku kapuyɨne. Kɨmana ‘ɨkitɨarika pɨyuyetua mɨreyutimanikɨ ke paɨ tawarí mɨtiuniere metá pɨreyutimani niuki ke’anetɨ mɨ’awietɨ ke pauka xapa libro temɨterɨwani hetsíe.